iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponimia 1 (zbiór antroponimów)

Description Type Actions
RUTKOWSKI Krzysztof: Imiona skrócone mieszkańców Rososzy w XVII wieku .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1999 Journal article [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Imiona szlacheckie na polsko-wschodniosłowiańskim pograniczu w XVI wieku .- Szczecin, 1999 Book article [Show]
TICHONIUK Bazyli: Imiona szlachty podlaskiej w popisach wojsk litewskich z lat 1528, 1565 i 1567 .- "Acta Albaruthenica" 1998 Journal article [Show]
JAŚKIEWICZ Marzena: Imiona współczesnych mieszkańców Łasku .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 1998 Journal article [Show]
NOWOWIEJSKI Bogusław: Inspiracje kulturowe współczesnych przezwisk uczniowskich na Podlasiu .- "Białostockie Archiwum Językowe" 2003 Journal article [Show]
SOCHACKA Stanisława: Interetniczne aspekty antroponimii kłodzkiej XIV i XV wieku .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
MAKARSKI Władysław: Iwan Franko jako onomasta .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2007 Journal article [Show]
KALETA Radosław: Janka, Janko, Janek czy Jan Kupała - o ''fałszywych przyjaciołach tłumacza'' na przykładzie antroponimii .- "Acta Albaruthenica" 2011 Journal article [Show]
SAJEWICZ Michał: Jednozgłoskowe formy skróconych imion osobowych używanych na Podlasiu wschodnim w XVI–XVII wieku .- "Acta Albaruthenica" 2012 Journal article [Show]
FAŁOWSKI Adam: Jeszcze o gramotach brzozowych z XII wieku na Ukrainie .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
Displaying results 91-100 of 437 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (44) ]