iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents with keyword: antroponimia 1 (zbiór antroponimów)

Description Type Actions
ZAWADZKI Jarosław Maciej: 1000 najpopularniejszych nazwisk w Polsce .- Warszawa, 2002 Book [Show]
CITKO Lilia: Akty Horodelskie z 1413 roku jako źródło do historii antroponimii polskiej i litewsko-ruskiej .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2015 Journal article [Show]
WENZEL Walter: Altertümliche niedersorbische Personennamen in vergleichend-westslavischer Sicht .- "Onomastica Slavogermanica" 2002 Journal article [Show]
WENZEL Walter: Anthroponomastische Beiträge zur sorbischen historischen Lautlehre .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
DACEWICZ Leonarda: Antroponimia Białegostoku w XVII-XVIII wieku .- Białystok, 2001 Book [Show]
SZULOWSKA Wanda: Antroponimia chłopska na Ukrainie prawobrzeżnej w XVII wieku .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
ŁOBODZIŃSKA Romana, PEISERT Maria: Antroponimia ekspresywna w Internecie .- Lublin, 2004 Book article [Show]
DZIEKOŃSKA Justyna: Antroponimia epoki radzieckiej .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2001 Journal article [Show]
KOJDER Marcin: Antroponimia historyczna starostwa hrubieszowskiego w XVII i XVIII wieku .- Lublin, 2014 Book [Show]
GALA Sławomir: Antroponimia ludowa w badaniach nad słowotwórstwem gwarowym .- Gdańsk, 2001 Book article [Show]
Displaying results 1-10 of 437 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (44) ]