iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation

Description Type Actions
OSADNIK Wacław, STRZELECKA Natalia: Ekwiwalencja językowa i kulturowa w angielskim i rosyjskim przekładzie "Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną" Doroty Masłowskiej .- "Przegląd Rusycystyczny" 2009 Journal article [Show]
BIEŃKOWSKA Danuta: Ekwiwalenty łacińskich rzeczowników w przekładzie "Psałterza" J. Wujka (1594) .- Lublin, 1998 Book article [Show]
PAPAJ Iwona: Elementy języka kobiecego w polskich przekładach utworów Iwana Turgieniewa .- Kraków, 1998 Book article [Show]
PARZNIEWSKA Agnieszka: En kort kontrastiv översukt av interjektioner i svenskan och polskan medfokus på emotiva interjektioner = Krótki kontrastywny przegląd wykrzykników w języku szwedzkim i polskim ze szczególnym uwzględnieniem wykrzykników emotywnych .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze" 1999 Journal article [Show]
ŻŁOBIŃSKA-NOWAK Aleksandra: Entrer / entrar – différences et ressemblances dans leur emploi suivant l’approche orientée objets .- "Roczniki Humanistyczne. Lingwistyka korpusowa i translatoryka = Annales de Lettres et Sciences Humaines. La linguistique de corpus et la traduction = Annals of Arts. Corpus Linguistics and Translation Studies" 2014 Journal article [Show]
OJCEWICZ Grzegorz: Epitet влажный w poezji Iwana Bunina i jej przekład na język polski .- Gdańsk, 2002 Book article [Show]
JASKOT Maciej Paweł: Equivalent culture-anchored units translation? The phraseological units issue .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2016 Journal article [Show]
SAKOWSKA Anna: Les équivalents français de la préposition polonaise od (+génitif) au sens casual .- Wrocław, 1997 Book article [Show]
UCHEREK Eugeniusz: Les équivalents polonais des locutions en forme de, sous forme de et sous la forme de .- Wrocław, 1998 Book article [Show]
ZARĘBSKI Rafał: Etnonimy i nazwy odetniczne w polskich przekładach Nowego Testamentu .- "Onomastica : pismo poświęcone nazewnictwu geograficznemu i osobowemu" 2003 Journal article [Show]
Displaying results 71-80 of 679 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (68) ]