iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.1.2. General part. Problems of modern languages. Problems of translation

Description Type Actions
DWORAKOWSKA Beata Edyta: Archaizacja językowo-stylistyczna tekstów staroruskich w przekładach Ryszarda Łużnego .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2006 Journal article [Show]
KUŁAK Beata: Archaizmy biblijne w dzisiejszym poczuciu językowym : na marginesie nowego tłumaczenia Biblii .- Wrocław, 1999 Book article [Show]
DWORAKOWSKA Beata Edyta: Archaizmy językowo-stylistyczne w przekładzie legend i podań dawnej Rusi : na materiale "Opowieści o niewidzialnym grodzie Kitieżu" R. Łużnego .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2005 Journal article [Show]
GRESZCZUK Barbara: Archetypy starotestamentowe w polskich przekładach psalmów : problemy lingwistyki stosowanej .- Rzeszów, 2000 Book [Show]
Ars transferendi : Sprache, Übersetzung, Interkulturalität : Festschrift für Nikolai Salnikow zum 65. Geburtstag .- Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien, 1998 Book [Show]
KULWICKA-KAMIŃSKA Joanna: Atrybutywne nominacje Boga : jeden, jedyny w polskich przekładach Biblii i Koranu .- "Acta Baltico-Slavica" 2013 Journal article [Show]
MAJEWSKA Emilia: Autonomiczny przekład Stanisława Barańczaka a "Song of Welcome" Josifa Brodskiego .- Katowice, 1998 Book article [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Autorytet Cyryla i Metodego a stała rewizja ich przekładu Ewangelii .- Łódź, 2003 Book article [Show]
BIEŃKOWSKA Danuta: Autorytety i normy w tłumaczeniach Pisma Świętego na język polski .- Łódź, 2003 Book article [Show]
DALEWSKA-GREŃ Hanna: Badania konfrontatywne języków genetycznie i typologicznie bliskich - problem synonimiczności środków formalnych : na przykładzie konstrukcji z/s(a) Instr w funkcji predykatu dodanego w języku polskim i serbsko-chorwackim .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 679 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (68) ]