iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.6.4. Belorussian. Lexicography

Description Type Actions
ŠČÈRBÌN Vjačaslaŭ: Коласаўская і купалаўская лексікаграфія .- Мінск, 2002 Book article [Show]
SUŠA Tamara: Контрастивная лексикология и двуязычная лексикография .- Минск, 2000 Book article [Show]
GRZEŚ Anna: "Лексiс" Лаўрэнцiя Зiзанiя – аналiз графiчнай сiстэмы i спосабу перакладу слоў .- "Białorutenistyka Białostocka" 2010 Journal article [Show]
GRZEŚ Anna: Лексiчныя запазычаннi (крытэрый паходжання) у "Лексiсе" Лаўрэнцiя Зiзанiя .- "Białorutenistyka Białostocka" 2012 Journal article [Show]
TRUCHAN Tamara: Лексіка вёскі Замошша Любанскага раёна .- Мінск, 2008 Book article [Show]
BULYKA Aljaksandr: Лексіка літоўскага паходжання як крыніца гістарычнага слоўніка беларускай мовы .- "Беларуская лінгвістыка" 2007 Journal article [Show]
GUBKÌNA Alena: Лексікалогія і лексікаграфія беларускай мовы XX cт. : сацыялінгвістычны аспект .- Мінск, 2012 Book [Show]
RAGOJŠA Vjačaslaŭ: Літаратуразнаўчы слоўнік : тэрміны і паняцці : для школьнікаў і абітурыентаў .- Мінск, 2009 Book [Show]
ŠABLOŬSKÌ Aljaksandr: Макраструктурныя ўтварэнні ў лексіцы дыялектаў .- "Беларуская лінгвістыка" 2001 Journal article [Show]
KARATKEVÌČ Ìryna: Месца лексікаграфічнай спадчыны М. Гарэцкага ў беларускай лексікаграфіі .- "Працы кафедры сучаснай беларускай мовы" 2001 Journal article [Show]
Displaying results 91-100 of 233 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (24) ]