iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.6.5. Belorussian. Phraseology

Description Type Actions
LJAŠČYNSKAJA Vol'ga: Саматычныя фразеалагізмы ў мове Янкі Купалы .- "Беларуская лінгвістыка" 2003 Journal article [Show]
VALODZÌNA Taccjana: "Свая сярмяжка не цяжка" : адзенне ў фразеалогіі і культуры беларусаў .- "Роднае слова" 1999 Journal article [Show]
ÌVANOŬ Jaŭgen: Семантыка беларускіх афарызмаў .- "Известия Гомельского государственного университета = Весці Гомельскага дзяржаўнага універсітэта" 2000 Journal article [Show]
SADOŬSKAJA Anžalìka: Семантыка парэміялагічных адзінак з лексемай крумкач .- Гомель, 1999 Book article [Show]
LEVANCÈVÌČ Lena: Семантыка ўстойлівай адзінкі ў кантэксце вершаванага твора .- Брэст, 1999 Book article [Show]
PLOTNÌKAŬ Branìslaŭ, TRAJKOŬSKAJA Valjancìna: Семантычныя ўласцівасці фразеалагізмаў, матываваных метэакампанентамі‚ у беларускай і польскай мовах .- "Białostocki Przegląd Kresowy" 1999 Journal article [Show]
KASCJUČYK Valjancìna: Сінанімічныя фразеалагізмы дзеяслоўнага тыпу : на матэрыяле гаворак Берасцейшчыны .- "Веснік Брэсцкага універсітэта" 2000 Journal article [Show]
KASCJUČYK Valjancìna: Сінанімія назоўнікаў, адпаведных заменнікам народна-дыялектных фразеалагізмаў .- Мінск, 2000 Book article [Show]
ŽYLÌNSKAJA Ìryna: Сістэма часаабазначэння ва ўсходнеславянскіх замовах .- "Веснік Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Серыя 4 : Філалогія. Журналістыка. Педагогіка" 1998 Journal article [Show]
ALJACHNOVÌČ Mìkalaj: Сістэмнасць беларускай фразеалогіі i моўны кантэкст .- Віцебск, 1997 Book article [Show]
Displaying results 91-100 of 151 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (16) ]