iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.6.5. Belorussian. Phraseology

Description Type Actions
KASCJUČYK Valjancìna: Варыянтнасць фразеалагізмаў, якія паказваюць на ўнутранае (душэўнае) жыццё чалавека .- "Веснік Брэсцкага універсітэта" 1998 Journal article [Show]
VOLODINA Tat'jana, MAŁOCHA Mirosława: Взаимодействие языка и культуры в народной этимологии и фразеологии, или еще раз о Пилипе, липе и конопле .- "Kieleckie Studia Rusycystyczne" 1999 Journal article [Show]
VALODZÌNA Taccjana: Вобразы свойскіх жывёлаў у фразеалогіі і павер'ях беларусаў .- "Роднае слова" 2003 Journal article [Show]
VALODZÌNA Taccjana: Вяселле не багамолле – паглядзець усякаму вольна : слоўнік вясельнай фразеалогіі .- "Роднае слова" 2003 Journal article [Show]
KEDRON Katerina: Гендар у фразеалогіі : утварэнне слоўніка як метад даследавання .- "Acta Albaruthenica" 2016 Journal article [Show]
KOVAL' Uladzìmìr: Гісторыка-этымалагічны слоўнік беларускіх фразеалагізмаў : напрацоўкі і перспектывы .- Мінск, 2018 Book article [Show]
CYPKAJLA G., EMELJANOVÌČ Vera: Грамадска-палітычная фразеалогія ў Статуце Вялікага княства Літоўскага 1588 года .- Брэст, 1999 Book article [Show]
SADOŬSKAJA Anžalìka: Да міфалагічнага вобраза савы ва ўстойлівых моўных выразах беларусаў .- Минск, 1999 Book article [Show]
DANÌLOVÌČ Mìkola: Дыялектныя фанетычныя асаблівасці фразеалагізмаў .- "Беларуская лінгвістыка" 2001 Journal article [Show]
ÌVČENKO Anatolìj Oleksandrovič: Евреи в славянской фразеологии : восприятие и оценка : на материале восточнославянских и западнославянских языков .- "Slavica Tarnopolensia" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 151 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (16) ]