iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.6.5. Belorussian. Phraseology

Description Type Actions
VALODZÌNA Taccjana: Без прыказкі з лаўкі не зваліцца : свет рэчаў сялянскага падворка ў фразеалогіі і культуры беларусаў .- "Роднае слова" 1999 Journal article [Show]
DANÌLOVÌČ Mìkola: Безэквівалентныя ўласнафразеалагічныя дыялектызмы з аб'ектным значэннем .- Мінск, 2002 Book article [Show]
AKSAMÌTAŬ Anatol': Беларуска-славянскiя i беларуска-нeславянскiя iзафраземы - падабенства i адрозненне .- "Slavia Orientalis" 1999 Journal article [Show]
AKSAMÌTAŬ Anatol': Беларуская фразеалогiя ў супастаўленнi з польскай и рускай : параўнальна-тыпалагiчны аспект .- "Acta Baltico-Slavica" 2003 Journal article [Show]
AKSAMÌTAŬ Anatol': Беларуская фразеалогія ў адносінах да польскай і рускай : параўнальна-тыпалагічны аспект .- "Роднае слова" 2001 Journal article [Show]
AKSAMÌTAŬ Anatol': Белорусcко-литовская лексико-фразеологическая интерференция .- "Acta Baltico-Slavica" 2000 Journal article [Show]
GURSKAJA Julìja: Белорусские фразеологизмы с ономастическим компонентом в зеркале русских .- "Rossica Olomucensia : ročenka katedry slavistiky na Filozofické fakultě Univerzity Palackého" 1997 Journal article [Show]
FURS Vol'ga: Біблійная афарыстыка ў беларускіх перакладах .- "Роднае слова" 2003 Journal article [Show]
SÌPLÌVENJA Žanna: Бібліяграфія навуковых прац М.А. Даніловіча .- Гродна, 2015 Book article [Show]
CHLUSEVÌČ Ìryna: Варыянтнасць фразеалагізмаў у сучаснай беларускай літаратурнай мове .- Гродна, 2002 Book [Show]
Displaying results 11-20 of 151 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (16) ]