iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.5. Bulgarian. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
GUGULANOVA Ivanka: O semantycznym opisie bułgarskich konstrukcji z participium na -l .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1999 Journal article [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: O stanie / zdarzeniu : w świetle pewnych faktów słowotwórczych .- София, 1999 Book article [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: O stanie / zdarzeniu : w świetle pewnych faktów słowotwórczych .- Warszawa, 1993 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: O statusie pytań retorycznych : w perspektywie konfrontatywnej bułgarsko-polskiej .- Warszawa, 2006 Book article [Show]
IVANOVA Malina: O wewnątrzkategorialnej klasyfikacji wykładników modalności .- Warszawa, 1991 Book article [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: O związkach aspektu i czasu : na przykładzie gwar bułgarskich i języka literackiego .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2001 Journal article [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: O проблемах описания категории темпоральности в болгарско-польской конфронтативной грамматике .- Warszawa, 1992 Book article [Show]
ASSENOVA Petia: Observations preliminaires sur les constructions verbales de štjax en bulgare .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
PILECKA Teresa: Ojczyzna bułgarska wedle studentów Uniwersytetu w Sofii w świetle badań ankietowych .- Lublin, 1993 Book article [Show]
KOSESKA-TOSZEWA Violetta: On quantification in natural language .- Warszawa, 1999 Book article [Show]
Displaying results 81-90 of 239 found.
[ (1) |< First ] [ (8) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (10) ] [ Last >| (24) ]