iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.1.2. Bulgarian. Morphology. Morphonology

Description Type Actions
ČAKĂROVA Krasimira: Езикови средства за изразяване на дистрибутивно множество от ситуации в съвременния българския книжовен език .- Пловдив, 1998 Book article [Show]
STANČEVA Ruska: За двувидовите глаголи в българския език .- "Slavia Meridionalis : studia linguistica slavica et balcanica" 2004 Journal article [Show]
TIŠEVA Jovka: За езиковите игри на говорещия при означаване на участниците в комуникацията .- Велико Търново, 1998 Book article [Show]
VENKOVA Valentina: За класификацията и квантификацията на имената в португалския и в българския език .- "Годишник на Института за чуждестранни студенти" 1998 Journal article [Show]
KĂNČEVA Lilija: За мястото на плусквамперфекта в новобългарската и новополската граматична традиция .- Łódź, 2006 Book article [Show]
ZIDAROVA Vanja: За статута на лексемата един в българската лингвистична литература .- Пловдив, 1998 Book article [Show]
CHARALAMPIEV Ivan: За съдбата на възвратните местоимения в българския език .- Велико Търново, 1998 Book article [Show]
GĂRDEV Stefan: За употребата на предлога към в изрази за количество .- Велико Търново, 1998 Book article [Show]
VAČKOVA Kina: За установяването на нормативност в морфологията на новобългарския книжовен език : върху материал от творчеството на Васил Друмев .- Шумен, 1998 Book [Show]
SOTIROV Petăr: Законът ще се гледа в пленарна зала... или пак за членуването .- "Българска реч" 1998 Journal article [Show]
Displaying results 41-50 of 88 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 [ Next >> (6) ] [ Last >| (9) ]