iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.4.1.2. General part. Lexicology. Contrastive studies. Phraseology

Description Type Actions
RAK Maciej: Frazeologia gwar Podtatrza w kontekście frazeologii słowackiej : z zagadnień frazeologii porównawczej .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2007 Journal article [Show]
CHLEBDA Wojciech: Frazeologia i paremiologia słowiańska w polskich pracach językoznawczych lat powojennych .- "Slavia Orientalis" 2013 Journal article [Show]
TREDER Jerzy: Frazeologia kaszubska a górnołużycka .- Warszawa, 1997 Book article [Show]
BURA Renata: Frazeologija w bibliji z lěta 1728 w přirunowanju z pólšćinu a čěšćinu .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 2006 Journal article [Show]
CZURAK Maria: Frazeologizmy porównawcze z łącznikiem jak w gwarze okolic Hajnówki .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
REJAKOWA Bożena: Frazeologizmy związane z pieniądzem a zmiany w rzeczywistości kulturowej polskiej i słowackiej .- "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio FF. Philologiae" 2000 Journal article [Show]
BĘDKOWSKA-KOPCZYK Agnieszka, NOWAKOWSKA-KEMPNA Iwona: 'Głowa' i 'serce' we frazeologii polskiej i słoweńskiej .- Katowice, 2003 Book article [Show]
DASZCZYŃSKA Izabella: Homonimizacja frazeologizmów jako jeden ze sposobów derywacji frazeologicznej .- Katowice, 1998 Book article [Show]
MENAC Antica, SESAR Dubravka, KUCHAR Rudolf: Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik : s indeksom českih i slovačkih frazema .- Zagreb, 1998 Book [Show]
FINK Željka: Hrvatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema .- Zagreb, 2006 Book [Show]
Displaying results 21-30 of 215 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (22) ]