iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.7. Russian. Onomastics

Description Type Actions
ZIÓŁKOWSKA Magdalena: Analiza semantyczna przezwisk staroobrzędowców z okolic Augustowa i Suwałk .- "Acta Baltico-Slavica" 2011 Journal article [Show]
DZIEKOŃSKA Justyna: Antroponimia epoki radzieckiej .- "Studia Wschodniosłowiańskie" 2001 Journal article [Show]
CZYŻEWSKI Feliks: Antroponimia pogranicza polsko-wschodniosłowiańskiego w świetle inskrypcji nagrobnych .- Cz. 1 : Słownik nazwisk .- Lublin, 2013 Book [Show]
ŁESIÓW Michał: Antroponimia stylistyczna w opowiadaniach "ukraińskich" Mikołaja Gogola .- "Roczniki Humanistyczne. Słowianoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Études Slaves = Annals of Arts. Slavonic Studies" 2009 Journal article [Show]
BAYEROVÁ Naděžda: Česká a ruská příjmení vzniklá ze složených slovanských jmen .- Brno, 1999 Book article [Show]
JUJUKIN Maksim A.: Česko-staroruské toponomastické paralely .- Brno, 1999 Book article [Show]
SELIMSKI Ljudvig: Element sowiecki w bułgarskim nazewnictwie osobowym .- Katowice, 1999 Book article [Show]
SZELEWSKI Maciej: Funkcje nazw własnych w polsko- i rosyjskojęzycznej literaturze fantasy na przykładzie utworów Andrzeja Sapkowskiego oraz Nika Perumowa i Siergieja Łukjanienki .- Szczecin, 2000 Book article [Show]
SZCZEŚNIAK Krystyna: Hasła encyklopedyczne a etymologizacja toponimii rejonu kaliningradzkiego .- Gdańsk, 2002 Book article [Show]
GULIK Dimitrij P., BEREZOVIČ Elena L'vovna: Homo ethnicus в зеркале языка : к методике описания .- "Etnolingwistyka : problemy języka i kultury" 2002 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 267 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (27) ]