iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.1.1. Russian. Phonetics. Phonology

Description Type Actions
SKOREK Julian, JÓŹWIAK Halina: Akcent języka rosyjskiego i polskiego .- Katowice, 2003 Book article [Show]
NESSET Tore: Antiphonotactic suffixation : Russian -sja and optimality theory .- "Scando-Slavica" 1998 Journal article [Show]
TOWNSEND Charles E., JANDA Laura A.: Common and Comparative Slavic : Phonology and Inflection with Special Attention to Russian, Polish, Czech, Serbo-Croatian, Bulgarian .- Columbus (Ohio), 1996 Book [Show]
KOCHETOV Alexei: Acue-based analysis of the distribution of palatalized stops in Russian .- Prague, 1999 Book article [Show]
SAPPOK Christian: Der dialogisch organisierte Dialekttext aus diskursiver, auditiver und gattungsbezogener Sicht .- "Wiener Slawistischer Almanach" 1998 Journal article [Show]
DULEWICZOWA Irena: Gramatyka konfrontatywna rosyjsko-polska : fonetyka i fonologia : grafia i ortografia .- Warszawa, 1993 Book [Show]
CYCHNERSKA Anna: Miękkość asymilacyjna w języku rosyjskim .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
GRZYBOWSKI Stefan: Morfonologiczne uwarunkowania konfrontacji zjawisk akcentuacyjnych w języku rosyjskim i polskim .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
SAMBORSKA Marzena: Niepełnogłos w języku rosyjskim XVII wieku : "Vesti-Kuranty" .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 1998 Journal article [Show]
UKIAH Nick: O akcencie w rosyjskich rzeczownikach zakończonych na -a i -я .- "Slavia Orientalis" 2004 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 154 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (16) ]