iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.2. Bulgarian. History of language

Description Type Actions
JAKIMISZYN Anna: Analiza wykładników kategorii określoności/nieokreśloności w nominalizacjach w tekście "Swisztowskiego damaskinu" .- Łódź, 2006 Book article [Show]
Bałkany w oczach młodego człowieka : materiały z Międzynarodowej Naukowej Konferencji Studenckiej, Łódź, 28-29 kwietnia 2005 roku .- Łódź, 2006 Book [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Formy narratiwu w Biblii bułgarskiej XX wieku .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2000 Journal article [Show]
MOKRZYCKA Agata: Formy werbalne w hasłach encyklopedycznych dotyczących wydarzeń przeszłych : język bułgarski .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2004 Journal article [Show]
FEUILLET Jack: Grammaire historique du bulgare .- Paris, 1999 Book [Show]
BLÁHOVÁ Emilie: Griechische Lehnwörter im altkirchenslawischen Parömienbuch .- "Byzantinoslavica : revue internationale des études byzantines" 1997 Journal article [Show]
RUSEK Zbigniew: In memoriam : Prof. dr hab. Jerzy Rusek (9th October 1930-15th February 2005) .- "Македонски јазик" 2015 Journal article [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: Język bułgarski początku XIX wieku w świetle pierwszych podręczników gramatyki .- Львів, 1998 Book article [Show]
WALCZAK-MIKOŁAJCZAKOWA Mariola: Język piśmiennictwa bułgarskiego : zarys dziejów .- Poznań, 1998 Book [Show]
WRONKOWSKA-DIMITROWA Mirosława: Ku źródłom "Triodu kwietnego" Szwajpolta Fiola .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2001 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 147 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (15) ]