iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.6.5. Czech. Phraseology

Description Type Actions
ORŁOŚ Teresa Zofia: Czeskie i polskie frazeologizmy pochodzenia biblijnego .- "Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych" 1997 Journal article [Show]
ORŁOŚ Teresa Zofia: Czeskie i polskie frazeologizmy z nazwami barw neutralnych .- Kraków, 1999 Book article [Show]
ORŁOŚ Teresa Zofia, HORNIK Joanna: Czesko-polski słownik skrzydlatych słów .- Kraków, 1996 Book [Show]
KUCAŁA Marian: Defrazeologizacja w nowszych przekładach Biblii .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
RUSÍNOVÁ Zdenka: Deminutiva a frazeologie .- Brno, 1998 Book article [Show]
RUSÍNOVÁ Zdenka: Deminutiva ve frazeologických přirovnáních .- "Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity. Řada jazykovědná (A)" 1998 Journal article [Show]
RIBAROVA Slavomira: Frazemi s biblijskim osobnim imenima u češkom i hrvatskom jeziku .- "Riječ : časopis za filologiju" 2001 Journal article [Show]
BEDNARSKA Katarzyna: Frazeologia jako nośnik stereotypu .- Łódź, 2009 Book article [Show]
BALOWSKI Mieczysław: Frazeologia w "Pohádkach" Boženy Němcovej .- Katowice, 2003 Book article [Show]
BURA Renata: Frazeologija w bibliji z lěta 1728 w přirunowanju z pólšćinu a čěšćinu .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 2006 Journal article [Show]
Displaying results 11-20 of 80 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8 [ Next >> (3) ] [ Last >| (8) ]