iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.5. Czech. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
HOFFMANNOVÁ Jana: K persuazivnimu stylu letáčků najbízejících "Přivýdělek" , "Vedlejší příjem" : aneb jako nalákat spolupracovníky .- Łódź, 2000 Book article [Show]
PRAVDOVÁ Markéta: K povaze reklamního diskurzu .- "Naše řeč" 2002 Journal article [Show]
ČECHOVÁ Marie: K regulativní a operativní funkci komunikátů .- Łódź, 2000 Book article [Show]
ŠLÉDROVÁ Jasňa: K sémantice českých rozměrových adjektiv .- "Slovo a slovesnost : časopis pro otázky teorie a kultury jazyka" 2000 Journal article [Show]
HOMOLKOVÁ Milada: K staročeskému slovu žizn .- "Slavia : časopis pro slovanskou filologii " 2001 Journal article [Show]
ADAMEC Přemysl: K syntaxi a sémantice "malých slov" : slůvko to .- Praha, 1998 Book article [Show]
HOŠNOVÁ Eva: K užití zájmena onen v textech z druhé poloviny 19. století .- "Naše řeč" 2003 Journal article [Show]
HRDLIČKA Milan: K vybraným aspektům užívání českých předložek .- Praha, 2002 Book article [Show]
MÁLKOVÁ Jitka: Kde bychom byli, kdybychom neměli "mobily"? : jazyková charakteristika krátkých textových zpráv .- Brno, 2001 Book article [Show]
BALOWSKI Mieczysław: Konotacje semantyczne słowa Bůh w poezji Jerzego Ortena .- Wrocław, 2002 Book article [Show]
Displaying results 41-50 of 179 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (6) ] [ Last >| (18) ]