iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.1.5. Czech. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
HOFFMANNOVÁ Jana: Jak se vyjadřují "mlaďoši" a "stařešinové" .- Praha, 2002 Book article [Show]
HOFFMANNOVÁ Jana, MÜLLEROVÁ Olga: Jak vedeme dialog s institucemi .- Praha, 2000 Book [Show]
KRČMOVÁ Marie: Jazyk v komunikaci .- Brno, 1999 Book article [Show]
JANOVEC Ladislav: Jazyková tabu jako nepatřičnost v současné komunikaci? .- Liberec, 2009 Book article [Show]
PANEVOVÁ Jarmila: Ještě jednou teorie valence : tentokrát na materiálu českých adjektiv primárních .- "Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců" 1998 Journal article [Show]
BLUSZCZ Anna J.: Językowy fin de siècle w prasie czeskiej .- Katowice, 2001 Book article [Show]
KOŘENSKÝ Jan, CVRČEK František, NOVÁK František: Juristická a lingvistická analýza právních textů : právněinformatický přístup .- Praha, 1999 Book [Show]
HRDLIČKA Milan: K charakteristice předložek českého jazyka .- Praha, 1999 Book article [Show]
ŽAŽA Stanislav: K funkci slovesa dát-dat' v češtině a v ruštině .- Brno, 2001 Book article [Show]
ULIČNÝ Oldřich: K jazykové stylizaci časoprostorových relací : začátek, konec a střed jako jazyková univerzália .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 179 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (18) ]