iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 4.6.4. Serbo-Croatian group. Lexicography

Description Type Actions
ŠTAMBUK Anuška: Polisemija u dvojezičnom terminološkom rječniku .- "Filologija" 1998 Journal article [Show]
HUDEČEK Lana, MIHALJEVIĆ Milica: Polisemija u nazivlju : teorijski, terminološki i leksikografski problemi .- Rijeka, 1998 Book article [Show]
VIDOVIĆ BOLT Ivana: Poljsko-hrvatski frazeološki rječnik on-line .- Zagreb, 2009 Book article [Show]
GABRIĆ-BAGARIĆ Darija: Postoji li rječnički članak u dopreporodnim rječnicima .- "Filologija" 2001 Journal article [Show]
IVANETIĆ Nada: Pozdravne formule u rječnicima .- "Filologija" 2001 Journal article [Show]
BJ̌ELETIĆ Marta: Praslovenska leksika u etimološkom rečniku srpskohrvatskog jezika .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
BAŠIĆ Nataša: Pridjevi na -ći glagolskoga postanja u hrvatskim rječnicima .- "Filologija" 1998 Journal article [Show]
PINTARIĆ Neda: Prijedlog za hrvatski semantikon kao sintezu leksika i gramatike .- "Filologija" 1998 Journal article [Show]
BRLOBAŠ Željka, HORVAT Marijana: Primjena konkordancije u izradbi rječnika .- "Filologija" 1998 Journal article [Show]
PAVLETIĆ Helena: Problem višeznačnosti u terminografskoj obradbi naziva .- Zagreb, 2015 Book article [Show]
Displaying results 91-100 of 188 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (19) ]