iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.6.3. Festschriften

Description Type Actions
Studia z gramatyki i semantyki języka polskiego .- Toruń, 2004 Book [Show]
Studia z historii języka polskiego i stylistyki historycznej ofiarowane Profesor Halinie Wiśniewskiej na 50-lecie Jej pracy naukowo-dydaktycznej .- Lublin, 2001 Book [Show]
Studies on the Syntax and Semantics of Slavonic Languages : Papers in Honour of Andrzej Bogusławski on the Occasion of his 70th Birthday .- Oldenburg, 2001 Book [Show]
Symbolae slavisticae : dedykowane Pani Profesor Hannie Popowskiej-Taborskiej .- Warszawa, 1996 Book [Show]
Szavak-Nevek-Szótárak : Írások Kiss Lajos 75. születésnapjára .- Budapest, 1997 Book [Show]
Śląskie studia lingwistyczne .- Katowice, 2003 Book [Show]
Tematy : księga jubileuszowa w 70. rocznicę urodzin Profesora Leszka Moszyńskiego .- Gdańsk, 1998 Book [Show]
Toponimia i oronimia .- Kraków, 2001 Book [Show]
Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych : zbiór studiów .- Warszawa, 1994 Book [Show]
Vertograd’ mnogocvětnyj : Festschrift für Helmut Jachnow .- München, 1999 Book [Show]
Displaying results 101-110 of 176 found.
[ (1) |< First ] [ (10) << Previous ]  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 [ Next >> (12) ] [ Last >| (18) ]