iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.1.4. Polish. Syntax

Description Type Actions
SALIŃSKA Dorota: Cechy składniowe i semantyczne metatekstowych jednostek leksykalnych (z segmentem i) zamykających wypowiedź .- "Polonica" 2003 Journal article [Show]
ŻABOWSKA Magdalena: Cechy składniowe i semantyczne partykuły w zasadzie .- "Polonica" 2006 Journal article [Show]
DOBACZEWSKI Adam: Cechy składniowe i semantyczne polskich dopowiedzeń potwierdzających .- Warszawa, 1998 Book [Show]
GROCHOWSKI Maciej: Cechy składniowe operatorów gradacji : za, zbyt, zanadto .- "Prace Filologiczne" 2001 Journal article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Cechy składniowe transform nominalnych w tekstach propagandowych : na podstawie bułgarskich i polskich tekstów z II poł. XX wieku .- Warszawa, 2002 Book article [Show]
WĘGRZYNEK Katarzyna: Cechy składniowe wyrażeń frazeologicznych typu oko w oko .- "Polonica" 2000 Journal article [Show]
ŻOCHOWSKA Natalia: Charakterystyka semantyczna jednostki odruchowo na tle innych przysłówków dotyczących myślenia, woli i świadomości .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2013 Journal article [Show]
KOSEK Iwona: Charakterystyka składniowa i interpretacja gramatyczna leksemów o postaci niby .- "Polonica" 2002 Journal article [Show]
BAMBUREK Danuta: Charakterystyka składniowa wybranych cech języka mówionego dawnych mieszkańców województwa łomżyńskiego przybyłych na Mazury .- Łomża, 2001 Book article [Show]
PAWŁOWSKA Regina: Charakterystyka struktur czasownikowych w "Viertzig Dialogi" Mikołaja Volckmara z 1612 r. .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
Displaying results 41-50 of 910 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (6) ] [ Last >| (91) ]