iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.1.4. Polish. Syntax

Description Type Actions
GROCHOWSKI Maciej: Ekwiwalencja funkcjonalna i semantyczna wykładników następstwa w wypowiedzeniu prostym i złożonym .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1998 Journal article [Show]
SATOŁA-STAŚKOWIAK Joanna: Ekwiwalencje przekładowe polskich form praeterytalnych na bułgarski aoryst i imperfectum .- Warszawa, 2006 Book article [Show]
HAWRANEK Iwona: Elatywne znaczenie polskich quasi-porównawczych konstrukcji z komparatywem i ich ekwiwalenty w języku rosyjskim .- Katowice, 1999 Book article [Show]
MECNER Paweł: Elementy gramatyki umysłu : od struktur składniowych do minimalizmu .- Kraków, 2005 Book [Show]
BEDNARCZUK Leszek: Elipsa a spójność tekstu .- Rzeszów, 2002 Book article [Show]
SĘDZIAK Henryka: Elipsa w łomżyńskich tekstach gwarowych .- Łódź, 1998 Book article [Show]
SAKOWSKA Anna: Les équivalents français de la préposition polonaise od (+génitif) au sens casual .- Wrocław, 1997 Book article [Show]
UCHEREK Eugeniusz: Les équivalents polonais des locutions en forme de, sous forme de et sous la forme de .- Wrocław, 1998 Book article [Show]
DOBACZEWSKI Adam: Etykiety kategoryzacyjne a rzeczywiste własności wyrażeń : na przykładzie polskiego patrzeć .- "Polonica" 2003 Journal article [Show]
DUBISZ Stanisław: Ewolucja systemu składniowego literackiej polszczyzny ogólnej : Renesans i Barok (wiek 16 - 1. połowa 17 w.) .- "Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN]" 2004 Journal article [Show]
Displaying results 101-110 of 910 found.
[ (1) |< First ] [ (10) << Previous ]  6  7  8  9 10 11 12 13 14 15 [ Next >> (12) ] [ Last >| (91) ]