iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.1.4. Polish. Syntax

Description Type Actions
CHACHULSKA Beata: Analiza składniowa leksykalnych wykładników parametryzacji świata .- Kraków, 2002 Book [Show]
WILLIM Ewa: Analiza zestawień z przymiotnikiem w minimalistycznym modelu gramatyki generatywnej .- "Polonica" 2000 Journal article [Show]
ALEXANDER Chris: An analysis of non-prototypical concord in Polish and English .- "Poznań Studies in Contemporary Linguistics" 2002 Journal article [Show]
SOSNOWSKI Wojciech: Analytic tendencies in modern Polish and Russian .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2011 Journal article [Show]
MĘDELSKA Jolanta: Archaizm czy lituanizm? : o prepozycji przydawki dopełniaczowej i przyimkowej w polszczyźnie kowieńskiej .- "Acta Baltico-Slavica" 2008 Journal article [Show]
BONDARUK Anna: Are Polish parasitic gaps truly parasitic? .- "Lingua Posnaniensis : czasopismo poświęcone językoznawstwu porównawczemu i ogólnemu = Review of General and Comparative Linguistics" 2000 Journal article [Show]
KAROLAK Stanisław, KREISBERG Alina: L'aspect et le passif en polonais et en italien .- Warszawa, 1999 Book article [Show]
GEBERT Lucyna: Aspekt, modalność a siła illokutywna .- Скопје, 1998 Book article [Show]
POLAŃSKI Kazimierz: Aspekty semantyczno-syntaktyczne słownika czasowników polskich : na marginesie "Słownika syntaktyczno-generatywnego czasowników polskich", I-V, 1980-1992, Wrocław-Kraków .- "Македонски јазик" 2002 Journal article [Show]
SZUMSKA Dorota: Atrybucja i predykacja .- Lublin, 1998 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 910 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (91) ]