iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 1.6.2. Periodicals

Description Type Actions
International Journal of the Sociology of Language .- Berlin ; New York, 1997 - 2007 Journal [Show]
Investigationes Linguisticae : biuletyn poświęcony językoznawstwu ogólnemu, porównawczemu i stosowanemu .- Poznań, 1995 Journal [Show]
Italica Belgradensia .- Beograd, 2017 Journal [Show]
Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands .- Berlin, 1996 Journal [Show]
Japanese Slavic and East European Studies .- Kyoto, 1995 Journal [Show]
Jazykovědné aktuality : informativní zpravodaj českých jazykovědců .- Praha, 1997 - 2004 Journal [Show]
Jazykovedný časopis .- Bratislava, 1997 - 2020 Journal [Show]
Jezik : časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika .- Zagreb, 1997 - 1998 Journal [Show]
Jezik in slovstvo .- Ljubljana, 1995 - 1999 Journal [Show]
Jezikoslovni zapiski : zbornik Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša .- Ljubljana, 1997 - 2013 Journal [Show]
Displaying results 71-80 of 421 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (43) ]