iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.3.1.3. Belorussian. Word-formation

Description Type Actions
ZAJKO G.: З назіранняў над складанымі словамі ў Статуце ВКЛ (1588) і яго старапольскім перакладзе .- Брэст, 1999 Book article [Show]
DZJATKO Dzmìtryj: З увагай да роднай мовы .- "Роднае слова" 2002 Journal article [Show]
MALÌCKÌ Juryj: Значэнне дэфектнасці дзеяння як падстава для ўзнікнення эмацыянальна-ацэначнага зместу дзеясловаў .- Мінск, 2008 Book article [Show]
ANTANJUK Maryna: Источники и средства образования терминов-словосочетаний в современной русской и белорусской юридической терминологии .- Мінск, 2002 Book article [Show]
SCJACKO Pavel: І хрысціны, і заручыны : абрадавыя лексемы з фармантам -іны (-ыны) і іх адлюстраванне ў слоўніках .- "Роднае слова" 1999 Journal article [Show]
SADOŬSKÌ Pёtra: Інавацыі 90-х гадоў у мове беларускіх недзяржаўных выданняў .- Мінск, 2001 Book article [Show]
ULASEVÌČ Vìktoryja: Ініцыяльныя абрэвіятуры і адабрэвіятурныя дэрываты ў мове беларускай перыёдыкі 90-х гадоў ХХ ст. .- "Беларуская лінгвістыка" 2003 Journal article [Show]
KOZEL T.V.: Інтэрфіксацыя ў беларускім словаўтварэнні .- "Беларуская лінгвістыка" 2006 Journal article [Show]
BUBNOVÌČ Ìna: Іншамоўныя дзеясловы па-беларуску .- "Роднае слова" 1998 Journal article [Show]
ŠABLOŬSKÌ Aljaksandr: Іронія як сістэмны лексічны феномен .- "Беларуская лінгвістыка" 2005 Journal article [Show]
Displaying results 91-100 of 224 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  5  6  7  8  9 10 11 12 13 14 [ Next >> (11) ] [ Last >| (23) ]