iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.1.3. Slovak. Word-formation

Description Type Actions
FURDÍK Juraj: Slovenská slovotvorba : teória, opis, cvičenia .- Prešov, 2004 Book [Show]
JANOČKOVÁ Nicol: Sloveso a zmysły - slovotvorba a vidotvorba .- Bratislava, 2014 Book [Show]
Slovo - tvorba - dynamickosť : na počesť Kláry Buzássyovej .- Bratislava, 2010 Book [Show]
NAVRÁTIL Ladislav: Slovotvorný potenciál neohybných slovných druhov .- Łódź, 2001 Book article [Show]
ODALOŠ Pavol: Sociolekt študentov gymnázia v Banskej Bystrici .- Łódź, 1998 Book article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Struktury semantyczne abstraktów odprzymiotnikowych w języku polskim i słowackim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
ODALOŠ Pavol: Súčasná apelatívna a propriálna lexika slovenčiny .- Łódź, 2001 Book article [Show]
BUZÁSSYOVÁ Klára: Súvzt'ažnost' pojmov 'transpozícia', 'syntaktická derivácia', 'nominálizacia' ako reflex vzt'ahu tvorenia slov a syntaxe .- Innsbruck, 2000 Book article [Show]
BUZÁSSYOVÁ Klára: Syntagmatická a paradigmatická dimenzia jednotiek nominácie : k problému textových a lexikónových jednotiek nominácie .- Katowice, 2000 Book article [Show]
BUZÁSSYOVÁ Klára: Syntagmatická a paradigmatická dimenzia lexikálnych jednotiek vo výkladových slovníkoch : na príklade spracovania abstrákt .- Praha, 2000 Book article [Show]
Displaying results 31-40 of 51 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6 [ Next >> (5) ] [ Last >| (6) ]