iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 3.1.1.4. Bulgarian. Syntax

Description Type Actions
KRĂPOVA Ilijana: Lexically encoded syntactic variation of the impersonalizing marker se in Bulgarian .- Пловдив, 1998 Book article [Show]
BAKĂRDŽIEVA Ginka: Limitizátory informace v replikovém celku otázka - odpověd' .- Praha, 1998 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Małgorzata Korytkowska, Roman Roszko, VI tom GKBP, cz. 2. : "Modalność imperceptywna" .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Małgorzata Korytkowska, V tom GKBP, cz. 1.: "Typy pozycji predykatowo-argumentowych" .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Małgorzata Korytkowska, VI tom GKBP, cz. 4. : "Modalność interrogatywna - pytania o rozstrzygnięcie" .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: Nominalizacja a struktura semantyczna verbum : na materiale polskim i bułgarskim .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1995 Journal article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata, MAZURKIEWICZ-SUŁKOWSKA Julia: O konfrontatywnym badaniu polskich i bułgarskich czasowników mentalnych .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2014 Journal article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: O konfrontatywnym opisie predykatorów bułgarskich i polskich : na przykładzie jednostek otwierających miejsce dla argumentu o wartości Experiencer .- Warszawa, 1993 Book article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata, MALDJIEVA Viara: O pewnych cechach predykatorów analitycznych w językach bułgarskim i polskim .- "Rozprawy Komisji Językowej [ŁTN]" 1999 Journal article [Show]
KORYTKOWSKA Małgorzata: O pewnych cechach szyku członów zdaniowych w dwóch wydaniach Biblii bułgarskiej .- "Rocznik Slawistyczny = Revue Slavistique" 2010 Journal article [Show]
Displaying results 31-40 of 157 found.
[ (1) |< First ] [ (3) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (5) ] [ Last >| (16) ]