iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.6. Polish. Lexicology

Description Type Actions
PIOTROWSKA Agnieszka Ewa, MAJDAK Magdalena, BAŃKO Mirosław: Andrzej Bańkowski, "Etymologiczny słownik języka polskiego", Warszawa 2000 .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2013 Journal article [Show]
KACZMAREK Anna: Angielskie dublety leksykalne w polskiej prasie kobiecej – kilka uwag o ocenie innowacji językowych .- "Roczniki Humanistyczne. Językoznawstwo = Annales de Lettres et Sciences Humaines. Linguistique = Annals of Arts. Linguistics " 2015 Journal article [Show]
KUŹNIAK Marek, MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta: Angielskie wyrazy okolicznościowe w polszczyźnie .- "LingVaria : półrocznik Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego" 2014 Journal article [Show]
GŁOWIŃSKA Katarzyna, WOLIŃSKI Marcin: Angielsko-polski słownik elektroniczny XeLDA .- "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Studia Slavica" 2000 Journal article [Show]
WŁODARCZYK-JARZĘBSKA Anna: Anglicyzacja języka w polskich mediach : na przykładzie reklamy prasowej "Gazety Wyborczej" z roku 1996 .- Łódź, 2002 Book article [Show]
SKORUPSKA-RACZYŃSKA Elżbieta: Anglicyzmy w "Dykcjonarzu" Michała Amszejewicza .- Szczecin, 2000 Book article [Show]
LUCIŃSKI Kazimierz: Anglicyzmy w języku polskim i rosyjskim .- Kielce, 2000 Book [Show]
MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta: Anglicyzmy w słowniku Michała Arcta a występowanie zapożyczeń angielskich we współczesnej polszczyźnie .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Językoznawcze" 2003 Journal article [Show]
MAŃCZAK-WOHLFELD Elżbieta: Anglicyzmy w terminologii marynistycznej .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 1999 Journal article [Show]
BAŃSKI Piotr: Anotacja zewnętrzna : wpływ architektury korpusu IPI PAN na efektywność jego tworzenia oraz wykorzystania .- "Polonica" 2003 Journal article [Show]
Displaying results 51-60 of 3992 found.
[ (1) |< First ] [ (5) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (7) ] [ Last >| (400) ]