iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 5.6.4. Slovenian. Lexicography

Description Type Actions
PAULIN Andrej: Idejni pristop k pripravi tretje izdaje "Splošnega tehniškega slovarja" .- Ljubljana, 1998 Book article [Show]
SPINOZZI MONAI Liliana: Il Glossario del dialetto del Torre di Jan Baudouin de Courtenay .- [Udine], 2009 Book [Show]
GLOŽANČEV Alenka: Imena podjetij - tudi leksikografsko vprašanje .- "Filologija" 1998 Journal article [Show]
MEŠE Pavel: Internet : pojmovnik, angleško-slovenski slovar, kratice in slovensko-angleški slovar .- Ljubljana, 1999 Book [Show]
ŠALOMON Brane: Internet pojmovnik .- Izola, 1998 Book [Show]
MOSZYŃSKI Leszek: Izbrana vprašanja staropoljske in staroslovenske leksikografije : Jan Mączyński 1564 - Matija Kastelec 1680 .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1999 Journal article [Show]
KAČIČ Zdravko: Izgradnja fonetičnega leksikona lastnih imen s pomočjo avtomatske fonetične transkripcije .- "Uporabno jezikoslovje : revija Društva za uporabno jezikoslovije Slovenije = Applied Linguistics : Journal of the Slovene Association of Applied Linguistics" 1998 Journal article [Show]
GLOŽANČEV Alenka: Izlastnoimenske občne izpeljanke v "Slovensko-nemškem slovarju" Maksa Pleteršnika .- Pišece, 1998 Book article [Show]
STRAMLJIČ-BREZNIK Irena: Izpridevniške modifikacijske tvorjenke v Pleteršnikovem slovarju .- Pišece, 1998 Book article [Show]
HMELJAK SANGAWA Kristina, ERJAVEC Tomaž: The Japanese-Slovene dictionary jaSlo : its development, enhancement and use .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2010 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 132 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (14) ]