iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.4.6.5. Ukrainian. Phraseology

Description Type Actions
BARDUKOVA Ganna O.: Способи порушення норми в українській фраземіці .- "Українська мова : науково-теоретичний журнал" 2013 Journal article [Show]
WITKOWSKA Agnieszka: Способы воспроизведения фразеологических единиц в украинском переводе повести Ф.М. Достоевского "Бедные люди" .- "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Slavica Stetinensia" 1998 Journal article [Show]
SAVKA Oksana: Статус бiблiйного ономастичного компонента у фразеологiї лужицької, словацької та української мов .- Lwiw, 2000 Book article [Show]
GRIGORAŠ Antonìna Michajlìvna: Стилистический анализ функционирования фразеологических единиц в современной публицистике : на материале русско- и украиноязычной прессы Украины 90-х годов .- Гомель, 1999 Book article [Show]
BECENKO Tetjana Petrìvna: Стилістичне використання фразеологізміву химерному романі Є. Гуцала "Позичений чоловік" .- "Stylistyka" 2001 Journal article [Show]
ANDREJČENKO Oksana: Стилістичні функції фразеологічних одиниць у мові газети кінця ХХ-початку ХХІ століть .- "Культура слова : міжвідомчий збірник" 2011 Journal article [Show]
KOČUKOVA Natalìja: Структурно-граматичні моделі стійких дієслівних словосполук у науковому тексті .- "Мовознавчий вісник : збірник наукових праць" 2009 Journal article [Show]
STUPÌNS'KA Galina Fedorìvna: Структурно-семантичний аналіз фразеологізмів лемківських говірок із стержневою лексемою жыд .- "Slavica Tarnopolensia" 1998 Journal article [Show]
GANŽA Svìtlana Anatolìïvna: Структурно-семантичні різновиди трансформацій фразеологізмів у сучасному мовознавстві : на матеріалі епістолярних текстів письменників-класиків .- Дніпропетровськ, 1996 Book article [Show]
ŠČERBAKOVA N.V.: Субстантиви у лексичному наповненні фразеологічних одиниць з назвами людей .- Харків, 1998 Book article [Show]
Displaying results 91-100 of 126 found.
[ (1) |< First ] [ (9) << Previous ]  4  5  6  7  8  9 10 11 12 13 [ Next >> (11) ] [ Last >| (13) ]