iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.4.7. Ukrainian. Onomastics

Description Type Actions
SZULOWSKA Wanda: Imiennictwo dawnej ziemi halickiej i lwowskiej .- Warszawa, 1992 Book [Show]
PLUSKOTA Teresa: Imiona chrześcijańskie w nazewnictwie miejscowym ziem ruskich Rzeczypospolitej od XVI do XVIII wieku .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2000 Journal article [Show]
ABRAMOWICZ Zofia: Imiona szlacheckie na polsko-wschodniosłowiańskim pograniczu w XVI wieku .- Szczecin, 1999 Book article [Show]
SZULOWSKA Wanda: Losy derywatów z sufiksem * (-ęta, -enię) w antroponimii polskiej i ukraińskiej .- Warszawa, 1994 Book article [Show]
WOLNICZ-PAWŁOWSKA Ewa: Łemkowskie imiona kobiece .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1996 Journal article [Show]
OLEJNIK Marek: Mikrotoponimia powiatu włodawskiego .- Lublin, 2014 Book [Show]
WARCHOŁ Stefan: Nazwiska prymarne motywowane apelatywami pochodzenia wschodniosłowiańskiego na Lubelszczyźnie : problematyka wybrana .- Białystok, 1999 Book article [Show]
KLISIEWICZ Edward: Nazwy miejscowe Tarnopolszczyzny : motywacja - geneza - struktura .- Kraków, 2001 Book [Show]
PLUSKOTA Teresa: Nazwy miejscowe ziem ruskich Rzeczypospolitej XVI-XVIII w. : toponimia Ukrainy i pogranicza polsko-ukraiskiego .- Bydgoszcz, 1998 Book [Show]
MAKARSKI Władysław: Nazwy miejscowości dawnej ziemi przemyskiej .- Lublin, 1999 Book [Show]
Displaying results 11-20 of 162 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (17) ]