iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.7.2. Polish. Toponymy

Description Type Actions
WALCZAK Karol: Jezioro Miedwie - nazwa, historia, tradycja .- Poznań, 2001 Book article [Show]
TREDER Jerzy: Kaszubskie apelatywa toponimiczne w Słowniku Bernarda Sychty .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
KOPERTOWSKA Danuta: Kielce : historia i współczesność w nazewnictwie .- Kielce, 2001 Book [Show]
DEMARTIN Adam: Klasyfikacja kategorialno-semantyczna lubuskich apelatywów terenowych .- Zielona Góra, 1998 Book article [Show]
HENDRYCH Radovan: Klokoč versus toponomastika .- "Acta onomastica" 1998 Journal article [Show]
MAKARSKI Władysław: Kocudza : na tropie pewnego typu słowotwórczego .- Poznań, 2004 Book article [Show]
BIOLIK Maria: Konotacje semantyczne oronimów Warmii i Mazur motywowanych nazwami ptaków .- Łomża, 2001 Book article [Show]
ŻURASZEK Iwona: Kształtowanie się nazw miejscowych na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej .- Zielona Góra, 1998 Book article [Show]
GOBA Zinta: Kuldīgas rajons : dabas objektu nosaukumu vārdnīca [Rejon Kuldīga : słownik nazw obiektów fizjograficznych] .- Riga, 1994 Book [Show]
SPÓLNIK Anna: Kultura materialna w mikrotoponimii Tyńca .- "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" 2004 Journal article [Show]
Displaying results 61-70 of 327 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (33) ]