iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.7.2. Polish. Toponymy

Description Type Actions
MIODEK Jan: 1. Murcki, Kostuchna; 2. Ściemniać - 'kręcić, mącić, gmatwać' .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2001 Journal article [Show]
SINIELNIKOFF Roxana: Aachen - Akwizgran, Budziszyn - Bautzen .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2000 Journal article [Show]
LESZCZYŃSKI Zenon: Aktualny zachodni zasięg nazw miejscowych typu Aleksicze, Klimkowicze, Krywiatycze .- Warszawa, 2000 Book article [Show]
KOPERTOWSKA Danuta: Antroponimy wydobyte z toponimii małopolsko-mazowieckiego pogranicza .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
ZIERHOFFEROWA Zofia, ZIERHOFFER Karol: Apelatyw góra w oronimii oraz uwagi o polskich nazwach gór Europy i świata .- Kraków, 2001 Book article [Show]
FRIEDELÓWNA Teresa: Apelatywne mikrotoponimy w "Diariuszu", dokumencie opisującym granicę między województwem witebskim i Rosją (1766-67 r.) .- "Acta Baltico-Slavica" 1999 Journal article [Show]
JAKUS-BORKOWA Ewa: Baza grzmieć i jej derywaty w polskich nazwach geograficznych .- "Zeszyty Naukowe. Językoznawstwo" 1998 Journal article [Show]
NOWIK Krystyna: Baza jawor (Acer pseudoplatanus) w nazwach miejscowych polskiego i łużyckiego obszaru językowego .- Köln ; Weimar ; Wien, 1997 Book article [Show]
Bibliografia onomastyki Białostocczyzny (1960-1996) .- Białystok, 1996 Book [Show]
NALEPA Jerzy: Burdele w polskich górach .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2001 Journal article [Show]
Displaying results 1-10 of 327 found.
[ (1) |< First ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (2) ] [ Last >| (33) ]