iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.1. Sorb Group. Modern literary language

Description Type Actions
KRETSCHMER Anna: Einige Beobachtungen zur Sprachnorm : am Material der Sprache der obersorbischen Medien vor und nach der Wende .- Budyšin, 1999 Book article [Show]
JENČ Helmut: Die Entwicklung der abstrakten Terminologie der obersorbischen Schriftsprache bis zum 19. Jahrhundert .- Warszawa, 1996 Book article [Show]
BRANKAČKEC Katja: Die Entwicklung des gegen deutsche Einflüsse gerichteten Purismus im Obersorbischen seit dem 18. Jahrhundert .- Liberec, 2009 Book article [Show]
WROCŁAWSKA Elżbieta: Ewa Siatkowska jako badacz łużyckich tekstów religijnych .- "Zeszyty Łużyckie" 2000 Journal article [Show]
JOCZ Lechosław: Fonologiska a akustiska charakteristika wokalow Slepjanskeje narěče .- "Lětopis : časopis za rěč, stawizny a kulturu Łužiskich Serbow = Zeitschrift für sorbische Sprache, Geschichte und Kultur " 2009 Journal article [Show]
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Formacje ekspresywne na -isko w polszczyźnie i językach łużyckich .- Olecko, 2004 Book article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Frazeologia w prozie Jakuba Barta-Ćišinskiego .- Budyšin, 2013 Book article [Show]
WÖLKOWA Sonja: Frazeologizmy w rěči Jakuba Barta-Ćišinskeho .- Bautzen, 2011 Book article [Show]
ŚLIWA Teresa: Funkcja form czasownikowych w kształtowaniu relacji nadawca - odbiorca w piśmie "Łužiski Serb" (1885-1886) .- Lwiw, 2000 Book article [Show]
MILEWSKA-STAWIANY Małgorzata: Funkcje derywatów deminutywnych i augmentatywnych w piśmiennictwie górnołużyckim .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
Displaying results 41-50 of 420 found.
[ (1) |< First ] [ (4) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (6) ] [ Last >| (42) ]