iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 7.1. Sorb Group. Modern literary language

Description Type Actions
ŠĚRAKOWA Irena: Morfologia dolnoserbskeje pisneje rěcy pśibytnosći .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 1998 Journal article [Show]
ŠĚRAKOWA Irena: Morfologija hornjoserbskeje spisowneje rěče přitomnosće .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 1998 Journal article [Show]
TOOPS Gary H.: The morphosyntax of causative relations in Czech and Upper Sorbian : a constrastive, descriptive analysis .- "The Slavonic and East European Review" 2013 Journal article [Show]
Namrěwstwo z mětkom a dyrbiznami : přinoški konferency Serbskeho instituta a Maćicy Serbskeje, sekcija ludowěda/muzejownistwo .- Budyšin, 2000 Book [Show]
BUDARJOWA Ludmila, ŠOŁĆINA Jana: Nauka oraz nauczanie języka serbołużyckiego - ewaluacja koncepcji "Witaj" i "2plus" .- "Zeszyty Łużyckie" 2008 Journal article [Show]
POHONČOWA Anja: Nejnowše tendence we wuwiśu dolnoserbskeje pisneje rěcy .- "Zeszyty Łużyckie" 2006 Journal article [Show]
POHONČOWA Anja: Nejnowše tendence we wuwiśu dolnoserbskeje pisneje rěcy .- "Południowosłowiańskie Zeszyty Naukowe : język, literatura, kultura " 2006 Journal article [Show]
DERGANC Aleksandra: Nekatere paralele v razvoju dvojine v slovenščini in lužiški srbščini .- "Slavistična revija : časopis za jezikoslovne in literarne vede" 1998 Journal article [Show]
STEENWIJK Han: Někotare wuslědki sociolinguistiskego napšašowanja w Dolnej Łužycy .- "Rozhlad : serbski kulturny časopis" 1999 Journal article [Show]
WORNAR Edward: Něm(sk)e w .- "Serbska šula : časopis za serbskich wučerjow a kubłarjow" 2004 Journal article [Show]
Displaying results 141-150 of 428 found.
[ (1) |< First ] [ (14) << Previous ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [ Next >> (16) ] [ Last >| (43) ]