iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 6.2.1. Slovak. Modern literary language

Description Type Actions
MIECZKOWSKA Halina: Nowe techniki derywacyjne w języku polskim i słowackim .- Kraków, 2002 Book article [Show]
MIECZKOWSKA Halina: Nowe typy derywacji słowotwórczej w ujęciu słowacko-polskim .- Warszawa, 2002 Book article [Show]
MIKLUŠ Michal: O derivačno-ideografickom roztváraní adjektívno-deadjektívnej časti verbálneho priestoru v ruštine a slovenčine .- Bratislava, 1998 Book article [Show]
LOTKO Edvard: O flexivních rysech spisovné češtiny v lexikálním plánu .- Ostrava, 1999 Book article [Show]
WRÓBEL Henryk: O koniugacji słowackiej .- Kraków, 1998 Book article [Show]
BENKO Vladimír: O korpusovej lingvistike aj o Slovenskom národnom korpuse : na margo článku Márie Šimkovej "Slovenský národný korpus a korpusová lingvistika na Slovensku po roku 2002" .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2014 Journal article [Show]
JELÍNEK Milan: O některých puristických tendencích v kultuře spisovné slovenštiny .- Brno, 1998 Book article [Show]
BLUSZCZ Anna J.: O niektórych morfonologicznych aspektach zachodniosłowiańskiego rodzaju czynności .- Katowice, 1999 Book article [Show]
OLOŠTIAK Martin: O projekte "Komplexné spracovanie slovotvorby súčasnej slovenčiny" .- Београд, 2012 Book article [Show]
PALKOVÁ Lenka: O univerbizácii z hľadiska teórie lexikálnej motivácie .- "Slovenská reč : časopis pre výskum slovenského jazyka : orgán Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied" 2015 Journal article [Show]
Displaying results 61-70 of 179 found.
[ (1) |< First ] [ (6) << Previous ]  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 [ Next >> (8) ] [ Last >| (18) ]