iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 9.2.4. Russian. Sociolinguistics

Description Type Actions
GRIMM Anja: Explizitheit und Implizitheit von Gewalt in der Sprache Vladimir Vol'fovič Žirinovskijs .- "Zeitschrift für Slawistik " 1998 Journal article [Show]
MIESZKOWSKA Walentyna: Formacje żargonowe od nazw określających rosyjskie jednostki pieniężne i ich nominały .- Warszawa, 2007 Book article [Show]
SOSNOWSKI Wojciech: Forms of address and their meaning in contrast in Polish and Russian languages .- "Cognitive Studies = Études cognitives" 2013 Journal article [Show]
KOTIKOVA Vanda Jur'evna: Formy adresatywne we współczesnym języku rosyjskim, polskim i w amerykańskim wariancie języka angielskiego : charakterystyka socjolingwistyczna .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2002 Journal article [Show]
TELIJA Veronika Nikolaevna: Frazeologizmy-idiomy jako stereotypy kultury .- Wrocław, 1998 Book article [Show]
DOROSZKIEWICZ Maria: Funkcja perswazyjna języka prasy codziennej w Rosji podczas kampanii prezydenckiej 1996 roku .- Wrocław, 1998 Book article [Show]
Gender Across Languages : the Linguistic Representation of Women and Men .- Vol. 1 .- Amsterdam ; Philadelphia, 2001 Book [Show]
MIELKE Thomas M.: Der homosexuelle Wortschatz im Russischen : Einvernemliche und Lagersexualität zwischen Männern .- München, 1995 Book [Show]
GŁUSZKOWSKI Michał: Idiolektalne zróżnicowanie przełączania kodów w dwujęzyczności starowierców regionu suwalsko-augustowskiego .- "Acta Baltico-Slavica" 2013 Journal article [Show]
KRAUSE Marion: Das Image regionaler Varietäten als soziolinguistischer Kompetenz und metalinguistischer Bewusstheit : HerkunftssprecherInnen und monolinguale MuttersprachlerInnen im Vergleich .- München ; Berlin ; Washington D.C., 2013 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 338 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (34) ]