iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.8. Polish. Psycholinguistics

Description Type Actions
GRZEGORCZYKOWA Renata: Pojęcie językowego obrazu świata .- Lublin, 1999 Book article [Show]
TEODOROWICZ-HELLMAN Ewa: Postrzeganie świata roślin, zwierząt i ludzi poprzez nazwę barwy żółty w języku polskim oraz gul w języku szwedzkim .- Warszawa, 2003 Book article [Show]
LEBDA Renarda: Potoczność – czyli mowa bytu .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 2003 Journal article [Show]
LEBDA Renarda: Potoczność jako mowa bytu .- Opole, 2002 Book article [Show]
PORAYSKI-POMSTA Józef: Pragmalingwistyczne aspekty rozwoju mowy .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2002 Journal article [Show]
ULATOWSKA Hanna K., SADOWSKA Maria, KĄDZIELAWA Danuta, RYMARCZYK Krystyna: Przysłowia jako teksty .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2000 Journal article [Show]
SAMBOR Jadwiga: Rangi znaczeń wyrazów polisemicznych w ocenach licealistów a studentów : próba rekonesansowa .- "Prace Filologiczne" 1998 Journal article [Show]
PILLER Joanna: Recepcja reklam telewizyjnych przez najmłodszych odbiorców i jej wpływ na ich język .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2002 Journal article [Show]
BORKOWSKI Igor: Recepcja słownictwa politycznego jako jeden z elementów rozwijania kompetencji językowej przez uczniów szkół podstawowych i średnich .- Warszawa, 1998 Book article [Show]
KRAKOWIAK Kazimiera: Rola eurytmii mowy w komunikowaniu się .- "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" 2004 Journal article [Show]
Displaying results 71-80 of 119 found.
[ (1) |< First ] [ (7) << Previous ]  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 [ Next >> (9) ] [ Last >| (12) ]