iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.8. Polish. Psycholinguistics

Description Type Actions
MILEWSKI Stanisław: Frekwencja fonemów w tekstach mówionych dzieci w wieku przedszkolnym .- "Logopedia" 1997 Journal article [Show]
ŠIPKA Danko: Generisanje komparativa kao decizioni proces : na primjeru poljskog, ruskog i srpskohrvatskog jezika .- "Зборник Матице српске за филологију и лингвистику" 1997 Journal article [Show]
MACIEJEWSKA Alina: Hierarchia zawodów w języku siedleckich przedszkolaków .- Siedlce, 1998 Book article [Show]
FURDAL Antoni: Hymn wśród symboli kultury narodowej .- Poznań, 1999 Book article [Show]
MUCHACKA Bożena, BARAN Zbigniew A.: Idee i pojęcia religijne w języku dziecka sześcio- i siedmioletniego .- Kraków, 1997 Book article [Show]
RASZEWSKA-ŻUREK Beata: "Insza prostota szczera, cnotliwa, przystojna; insza prostota, co ją głupstwem zowią" : o rozwoju jednego ze znaczeń 'prostoty' .- "Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2013 Journal article [Show]
MAĆKIEWICZ Jolanta: Ja i moje ciało, czyli co to jest "bodycentryzm" .- Lublin, 2008 Book article [Show]
SMOCZYŃSKA Magdalena: Jak badać rozwój językowy dziecka? .- "Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego = Bulletin de la Société Polonaise de Linguistique" 2004 Journal article [Show]
ZGÓŁKOWA Halina, ZGÓŁKA Tadeusz: Jak kształcić sprawność leksykalną? .- Poznań, 1999 Book article [Show]
HUK Anna: Jakich czasowników ruchu używają dzieci w wieku przedszkolnym? : semantyka leksykalna i struktura gramatyczna czasowników ruchu .- "Język Polski : organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego" 2008 Journal article [Show]
Displaying results 21-30 of 119 found.
[ (1) |< First ] [ (2) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (4) ] [ Last >| (12) ]