iSybislaw service uses cookies. Staying on this page, you agree to the use of cookies. Agree

iSybislaw

Institute of Slavic Studies - Polish Academy of Sciences

Username: Password:
Polski English Русский

Documents in class: 8.2.5. Polish. Semantics. Pragmatics

Description Type Actions
KRZESZOWSKI Tomasz Paweł: Aksjologiczne aspekty semantyki językowej .- Toruń, 1999 Book [Show]
PODKIDACZ Waldemar: Aksjologizacja obrazu świata w tekstach przewodników turystycznych .- "Poradnik Językowy : organ Towarzystwa Kultury Języka" 2004 Journal article [Show]
SZPAK Ewa: Akty grzeczności rozpoczynające interakcję w języku polskim i rosyjskim : tzw. pytania grzecznościowe .- Rzeszów, 1999 Book article [Show]
ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK Dorota: Akty mowy .- Wrocław, 1993 Book article [Show]
ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK Dorota: Akty mowy .- Lublin, 2001 Book article [Show]
ŻYDEK-BEDNARCZUK Urszula: Akty mowy i strategie pragmatyczne w recenzji naukowej .- Piotrków Trybunalski, 2000 Book article [Show]
PRZYBYLA Olga: Akty mowy o funkcji ekspresywnej w języku nauczycieli .- Łódź, 2001 Book article [Show]
ŚWIĘCICKA Małgorzata: Akty mowy w fikcyjnej komunikacji dydaktycznej .- "Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis. Studia Linguistica" 2004 Journal article [Show]
MARCJANIK Małgorzata: Akty zwrócenia się do adresata .- Kielce ; Warszawa, 1998 Book article [Show]
GUŠČAVA Vol'ga: Aluzje w polskich nagłówkach prasowych .- Мінск, 2006 Book article [Show]
Displaying results 11-20 of 2021 found.
[ (1) |< First ] [ (1) << Previous ]  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 [ Next >> (3) ] [ Last >| (203) ]